Licitatii electronice cu procedura simplificata

Licitatii electronice cu procedura simplificata

Licitatiile electronice cu procedura simplificata se pot utiliza in cazul furnizarii de produse si servicii si executarilor de lucrari. Aceasta se desfasoara in una sau mai multe etape, care presupun atat selectia cat si evaluarea ofertelor.

Licitatia restransa se utilizeaza in cazul in care doar persoanele care au candidatura depusa au dreptul de a depune oferta.

Licitatiile electronice offline sunt licitatiile care se depun la sediul autoritatii contractante.

Licitatiile SAPARD – se refera la faptul ca operatorii economici care au proiecte de investitii, in decursul de 3 ani de la semnarea acestuia trebuie sa liciteze electronic pentru achizitiile de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari pentru care au primit finantare.

Licitatia deschisa se initiaza prin publicarea unui anunt de intentie, fiind utilizata in cadrul contractelor de achizitie publica de lucrari.