Cererea de oferta

Cererea de oferta

Autoritatea contractanta poate utiliza cererea de oferta pentru achizitia de bunuri, prestari de servicii si executari de lucrari doar prin respectarea anumitor praguri stabilite de lege. Operatorii economici inregistrati in SEAP pot depune oferta si pot solicita clarificari, autoritatea fiind obligata sa le raspunda.

Licitatia deschisa se initiaza prin publicarea unui anunt de intentie, fiind utilizata in cadrul contractelor de achizitie publica de lucrari.

Licitatiile electronice offline sunt licitatiile care se depun la sediul autoritatii contractante.

Licitatiile SAPARD – se refera la faptul ca operatorii economici care au proiecte de investitii, in decursul de 3 ani de la semnarea acestuia trebuie sa liciteze electronic pentru achizitiile de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari pentru care au primit finantare.

Licitatia restransa se utilizeaza in cazul in care doar persoanele care au candidatura depusa au dreptul de a depune oferta.

Our Brochures

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?