Anuntul de participare

Anuntul de participare

Anuntul de participare este utilizat incazul in care autoritatea contractanta urmeaza sa achizitioneze, cu exceptia cererii de oferta si a achizitiei directe. Acesta poate fi utilizat doar pentru o singura procedura.

Licitatia deschisa se initiaza prin publicarea unui anunt de intentie, fiind utilizata in cadrul contractelor de achizitie publica de lucrari.

Licitatiile electronice offline sunt licitatiile care se depun la sediul autoritatii contractante.

Licitatia restransa se utilizeaza in cazul in care doar persoanele care au candidatura depusa au dreptul de a depune oferta.

Licitatiile SAPARD – se refera la faptul ca operatorii economici care au proiecte de investitii, in decursul de 3 ani de la semnarea acestuia trebuie sa liciteze electronic pentru achizitiile de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari pentru care au primit finantare.

Our Brochures

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?