Anuntul de intentie

Anuntul de intentie

Insituatia in care autoritatea contractanta depaseste un prag stabilit, atunci este obligata sa publice un anunt de intentie. Publicarea acestui tip de anunt nu obliga autoritatea sa efectueze licitatia,fiind utilizatatat pentru o procedura cat si pentru mai mult.

Licitatia deschisa se initiaza prin publicarea unui anunt de intentie, fiind utilizata in cadrul contractelor de achizitie publica de lucrari.

Licitatiile electronice offline sunt licitatiile care se depun la sediul autoritatii contractante.

Licitatiile SAPARD – se refera la faptul ca operatorii economici care au proiecte de investitii, in decursul de 3 ani de la semnarea acestuia trebuie sa liciteze electronic pentru achizitiile de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari pentru care au primit finantare.

Licitatia restransa se utilizeaza in cazul in care doar persoanele care au candidatura depusa au dreptul de a depune oferta.

Our Brochures

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?