Anuntul de atribuire

Anuntul de atribuire

Anuntul de atribuire se foloseste pentru anuntarea castigatorului. Acesta nu poate fi utilizat la cererea de oferta si achizitie directa si incazul in care nu a fost publicat un anunt de participare.

Licitatia restransa se utilizeaza in cazul in care doar persoanele care au candidatura depusa au dreptul de a depune oferta.

Licitatia deschisa se initiaza prin publicarea unui anunt de intentie, fiind utilizata in cadrul contractelor de achizitie publica de lucrari.

Licitatiile SAPARD – se refera la faptul ca operatorii economici care au proiecte de investitii, in decursul de 3 ani de la semnarea acestuia trebuie sa liciteze electronic pentru achizitiile de bunuri, prestari de servicii sau executari de lucrari pentru care au primit finantare.

Licitatiile electronice offline sunt licitatiile care se depun la sediul autoritatii contractante.

Our Brochures

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?